Spring naar hoofd-inhoud

Missie en visie

Basisschool St Bernardus  is een katholieke school. Dit houdt in dat wij vanuit onze Rooms-katholieke identiteit de leerlingen kennis, vaardigheden en inzichten bijbrengen. De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen, die zullen leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan culturen en opvattingen. Respect voor elkaar vinden we belangrijk. U ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten. Ook met diverse achtergronden. Met eigen waarden en normen. U behandelt hen met respect. En u verwacht dat ook van hen. U werkt samen. U zit op dezelfde club. U komt elkaar tegen in de winkel. Kortom, u leeft samen. Het is vanzelfsprekend, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
Basisschool St Bernardus  wil kinderen opvoeden tot een levenshouding die getuigt van eigenheid en tolerantie. Zij wil een plaats zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ze zich gelukkig durven voelen om wie ze zijn, waar ze ontdekken wie ze zijn, wat ze vinden en bij wie ze willen horen en waar ze uitgedaagd en geprikkeld worden om hun talenten te ontwikkelen.

Het resilience-model hebben we op school gekozen om de identiteit van de school gezicht te geven. Resilience (veerkracht) is het vermogen van een persoon of een gemeenschap om goed te functioneren in moeilijke omstandigheden. Het is een bepaalde manier van kijken. We maken hierbij gebruik van het model van het huis met de vijf kamers. Deze vijf kamers stellen voor: gedragenheid, zingeving, vaardigheden, eigenwaarde en humor.
Als team van St. Bernardus vinden we het belangrijk om deze aspecten tot basis van ons pedagogisch handelen te maken. Hierdoor versterken wij de kansen voor onze leerlingen.