Spring naar hoofd-inhoud

Projecten

Het hele schooljaar door wordt natuurlijk veel aandacht en tijd besteed aan de ?gewone? leer- en
vormingsgebieden. Daarnaast worden in de loop van het jaar nog andere activiteiten ondernomen, zoals vieringen, excursies e.d.. Sommige activiteiten vallen buiten schooltijd. Hieronder volgt een overzicht van deze bijzondere activiteiten. Een activiteit kan natuurlijk onverhoopt een keer niet kan doorgaan. Soms kunnen er in de loop van het jaar extra activiteiten worden toegevoegd. U krijgt bij het merendeel van de activiteiten vooraf een briefje via uw kind.

Afscheidsviering groep 8
Om de 2 jaar wordt er door groep 7&8 een musical ingestudeerd. Hier worden twee voorstellingen van gegeven. Eén voor familieleden en leerlingen en één als onderdeel van de afscheidsviering voor kinderen en ouders van groep 8. Na deze musical is er nog een gezellige afscheidsavond voor de leerlingen en hun ouders.

Attentie voor familieleden
Onze school is bereid de jonge kinderen te helpen bij het maken van een attentie voor een jarige vader, moeder, opa of oma of voor een jubileum. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 4. U moet wel 1 à 2 weken vooraf een briefje mee naar school geven, met de naam en datum waarop het cadeautje klaar moet zijn.

Boekenweek
Tijdens deze week in oktober staan de boeken centraal. Elk jaar is er een ander thema rondom de kinderboekenweek. Er wordt extra aandacht besteed binnen de lessen en er zijn diverse activiteiten welke tijdens de kinderboekenweek gehouden worden.

Boomfeestdag
In samenwerking met de gemeente Hulst wordt elk voorjaar een plantactiviteit rondom het dorp georganiseerd voor de kinderen van groep 7/8. Het gaat dan om het planten van jonge bomen en struiken in plantsoenen of bospercelen. Soms gaat deze activiteit wegens slechte weersomstandigheden of het ontbreken van een plantplaats niet door.

Culturele voorstelling
De kinderen wonen enkele malen per jaar een culturele voorstelling bij, gescheiden naar onder ?en bovenbouw. Dit zijn voorstellingen voor kinderen op het gebied van toneel, muziek e.d.. De organisatie is in handen van ?Scoop?-Podiumkunsten. Dit is een provinciale organisatie.

Dierendag
Ter gelegenheid van Werelddierendag besteedt de school extra aandacht aan dieren. Omwille van de rust, ook voor de dieren, mag alleen in de onderbouw een speelgoedbeest mee naar school gebracht worden. Echte dieren blijven thuis. Dit in verband met het welzijn van de dieren en allergieën.

Kerstviering
Jaarlijks wordt er voor en door kinderen en schoolteam een kerstviering georganiseerd waaraan ook ouders deelnemen. De Ouderraad assisteert hierbij voor wat het gezelligheidsaspect betreft.

Paasmaaltijd
In de Goede Week organiseert de Ouderraad voor elke groep een Paasbrunch. De kleuters zoeken samen met de Paashaas paaseieren. 

Praktische Verkeersproef
Jaarlijks leggen de kinderen uit groep 7&8 een praktische verkeersproef per fiets af. Die wordt in samenwerking met de Regiopolitie en andere basisscholen georganiseerd.
        
Schoolkamp
Tegen het einde van het schooljaar gaan de leerlingen uit groep 7/8 om de twee jaar op schoolkamp. In de loop van het schooljaar wordt u hier uitvoerig over geïnformeerd.

Schoolreis
De kinderen van groep 3 tot en met groep 6 maken een schoolreis/schooluitstap.
De kleuters hebben een eigen activiteit.
        
St. Nicolaasviering
De Sint brengt een uitgebreid bezoek aan de kinderen van de onderbouw.
De zwarte Pieten bezoeken ook de kinderen van de bovenbouw.

Vastenactie
Jaarlijks ondersteunen we met de school daadwerkelijk vanaf groep 3 tot en met groep 8 de Vastenactie. In samenspraak met de parochiële werkgroep Vastenactie wordt een activiteit georganiseerd

Verjaardag van de leerkrachten

De kinderen vieren op school de verjaardag van de leerkracht.

Viering Carnaval
Op de vrijdag voor de carnavalsvakantie vieren we met zijn allen Carnaval.
Meestal is de Raad van Elf bij de viering aanwezig. De school organiseert samen met de Ouderraad een Songfestival / Playbackshow.

Vlaamse Kermis
Eén keer in de twee jaar organiseert de Ouderraad Clinge een Vlaamse Kermis.