Skip to main content

De situering

De St. Bernardusschool te Clinge ligt in het landelijke Oost Zeeuws-Vlaanderen. Clinge is een dorp, dat onder de gemeente Hulst valt. (afstand van de school tot centrum Hulst is ongeveer 3 kilometer) Het gebouw heeft 7 lokalen, een centrale aula en beschikt over een peuterspeelzaal.Tevens kunnen kinderen voor -en naschools terecht in onze buitenschoolse opvang (BSO) en is er opvang voor kinderen van 0-4 jaar in het kinderdagverblijf, tevens B.S.O.
Basisschool Sint Bernardus biedt daardoor onderdak voor onderwijs aan kinderen van 0-12 jaar.
Onze school is een zogenaamde Talentenkrachtschool en we draaien ook mee in het Nautilusproject.