Spring naar hoofd-inhoud

Ouderbijdrage

Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs van uw kinderen niet te betalen.
Onze school vraagt, net als alle andere scholen, wel een financiële vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, voor aanvullend materiaal, excursies, het sinterklaasfeest en allerlei andere activiteiten.
De school mag leerlingen uitsluiten van activiteiten als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen, maar biedt dan wel een alternatief programma aan. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed door de ouderbijdrage. De school zal aan de andere kant wel haar best doen om leerlingen niet de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de bijdrage niet betalen.
Voor het schooljaar 2017-2018 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van 15 euro per kind met een maximum van 25 euro voor een gezin met drie of meer kinderen. Voor de schoolreis wordt een aparte bijdrage gevraagd. Het bedrag van de schoolreis kan afhankelijk van het reisdoel variëren rond de 25 euro. Wanneer er een schoolkamp wordt georganiseerd dan zal het bedrag voor deze activiteit zo rond de 65 euro zijn voor drie dagen.
Onze school hanteert, na overleg,  een regeling waarin de vrijwillige ouderbijdrage in termijnen kan worden betaald.
U kunt de ouderbijdrage voldoen op rekeningnummer NL51 RBRB0941461327 t.a.v. ouderraad St.Bernardus Clinge. Dit onder vermelding van ouderbijdrage schooljaar 2017-2018