Spring naar hoofd-inhoud

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en er is een vertegenwoordiging vanuit het team aanwezig bij de vergaderingen en voorbereidingen van de activiteiten. De OR ondersteunt de organisatie en uitvoering van schoolreisjes, feesten en sportactiviteiten. De school voert hierin samen met de OR de regie.

Ouderraad

Voorzitter: Katrien Ras-Drumont
Secretaris: Katrien Ras-Drumont
Penningmeester: Tanja Hoefeijzers
Leden:
Saskia Blommaert
Bart Scheerders
Mariska de Burger
Sophie Meerschaert
Wendy Leegwater
Ingrid van Boven
Katrien Messens