Spring naar hoofd-inhoud

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en er is een vertegenwoordiging vanuit het team aanwezig bij de vergaderingen en voorbereidingen van de activiteiten. De OR ondersteunt de organisatie en uitvoering van schoolreisjes, feesten en sportactiviteiten. De school voert hierin samen met de OR de regie.

Voorzitter:Barbara Bryssinck
Secretaris:Katrien Drumont
Penningmeester: Tanja van der Veeken
Leden:
Saskia Blommaert
Esmeralda van de Voorde
Evita Pieters
Roelie Verstraeten
Diana Hense
Jeanne van Keulen