Spring naar hoofd-inhoud

Vakanties

In Zeeuws Vlaanderen is er al vele jaren geleden een werkgroep samengesteld. Die werkgroep heet: "Werkgroep Uniforme Vakantieregeling Zeeuws Vlaanderen ". Die werkgroep is in het leven geroepen door de besturen van alle scholen voor basis? en voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen. De reden voor de oprichting was om de steeds maar groter wordende verschillen tussen de vakanties in het voortgezet en het basisonderwijs tegen te gaan. En ook om de vakanties onderling in het basisonderwijs te stroomlijnen.
Alle besturen gaven mandaat af aan hun vertegenwoordiger in de werkgroep, zodat de werkgroep ook echt beslissingen kan nemen.
De eerste stap die de werkgroep zet is om af te spreken om de vakanties samen met elkaar te regelen. Daar moesten een paar uitgangspunten voor worden geformuleerd. Zo gaat de werkgroep uit van een evenwichtige verdeling van vakanties over het schooljaar (dus een vakantieperiode om de 8-10 weken). Ook wil de werkgroep zoveel mogelijk volledige weken vakantie plannen, zodat je niet teveel "gebroken" weken krijgt. En de voorjaarsvakantie valt altijd samen met carnaval.
Met die uitgangspunten komt de werkgroep er al jarenlang prima uit met elkaar.

Maar toch zult u hier en daar wel eens een of meerdere dagen zien dat er geen gelijkheid is in de vakanties tussen voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Of zelfs tussen basisscholen onderling.
Dat is heel goed mogelijk. Dat heeft drie oorzaken. Ten eerste, het voortgezet onderwijs heeft iets meer vakantiedagen ter beschikking, waardoor zij ook vaker vrij kunnen geven. Ten tweede, na de vaststelling van het vakantierooster kunnen er nog rest-uren zijn. We noemen dat de marge-uren.
Die marge-uren kunnen per school worden ingezet. Maar daarbij hanteren we wel de afspraak dat er per woonkern tussen alle scholen overleg is geweest.
Ten derde, sommige scholen nemen studiedagen op. Die dagen zijn de leerkrachten wel aan het werk, maar mogen de kinderen thuis blijven. Ook dat kan per school verschillen.

Het vakantierooster 2019 - 2020 ziet er als volgt uit:

zie ook in de schoolgids op de website onder het kopje ONDERWIJS


Het aantal uren onderwijs in zowel onder- als bovenbouw voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Het vakantierooster 2019 - 2020:

Herfst:                   12 oktober tot en met 20 oktober 2019
Kerst:                    20 december tot en met 5 januari 2020
Carnaval:              22 februari tot en met 1 maart 2020
Goede Vrijdag:      10 april 2020
2e paasdag:          13 april 2020
Meivakantie:          18 april tot en met 5 mei 2020
Hemelvaart:           21 mei en 22 mei 2020
Pinksteren :             1 juni 2020
Zomervakantie           vrijdag 10 juli 2020 is de eerste vakantiedag.

Extra vrije dagen*:
Woensdag 2 oktober Perspectodag.
Maandag 25 november, maandag 10 februari, donderdag 18 juni 2020 vanaf 12.00 uur.

*) Leerlingen zijn die (mid)dag(en) vrij en de school eindigt op de middagen telkens om 12 uur en er is geen overblijfmogelijkheid. De BSO is in principe wel geopend.